Preskočiť na hlavný obsah
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uviedol do prevádzky Centrálny repozitár noriem v rámci Jednotnej digitálnej brány. Cieľom je poskytnúť verejnosti komplexné informácie o slovenských technických normách a technických normalizačných informáciách, národných technických komisiách, návrhoch európskych a medzinárodných noriem a iných dokumentov pripravovaných európskymi normalizačnými organizáciami a medzinárodnými normalizačnými orgánmi. Momentálne prebieha čistenie údajov a ich validácia, preto je možné, že údaje na stránke nemusia byť úplné. V prípade, že potrebujete potvrdzujúcu informáciu o úplnosti údajov, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese crn@normoff.gov.sk.

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Táto webová stránka je v BETA verzii od 01.11.2023

Domov

Vitajte na stránke CENTRÁLNEHO REPOZITÁRA NORIEM realizovaného v rámci projektu Jednotná digitálna brána ÚNMS SR. Projekt je financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, prioritná os: 7 Informačná spoločnosť. Centrálny repozitár noriem implemetuje vybrané časti Jednotnej digitálnej brány podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám a asistenčným službám.

Navigácia

Rozcestník